Referenser

Strukturtrappan

Boardic och JMK Lyftdon

Boardic och JMK Lyftdon är exempel på små företag som använder vår tjänst Strukturtrappan för att bygga ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001. För små företag är det viktigt att hitta ett enkelt, snabbt och billigt sätt att bygga ledningssystem. Även om behovet först uppstår utifrån kund- eller upphandlingskrav så är vår målsättning att företagen ska uppleva verksamhetsnytta och se löpande utvecklingsmöjligheter. 

VisionL Kompetens

Gränges

Gränges är ett globalt aluminiumföretag med verksamhet över hela världen och med produktionsanläggningar i Sverige och i Kina. I Finspång arbetar ca 450 medarbetare. Gränges använder VisionL Kompetens för informationsspridning och utbildning vad gäller t.ex. arbetsmiljö- och säkerhet samt för tester och för att kunna följa upp att medarbetarna har tagit del av styrande dokument.

Samordningsansvar

Elektromontage

Elektromontage är ett elteknikföretag med fyra verksamhetsområden: Industriautomation, Marin automation, Ställverk samt Service. Under 2017 blev företaget ISO-certifierat enligt ISO 14001:2015. Företaget hade sedan tidigare ett kvalitetsledningsystem. Som stöd till kvalitetsansvarig agerar vi som miljösamordnare där vi utvecklar företagets miljöarbete. 

 

 

 

Twister CT: VisionL Kompetens
HTC: VisionL Kompetens
Ottobock: VisionL Kompetens
Inspirera Omsorg: Projektledning
Jordnära Omsorg: MAS
Villa Sofia: MAS
Geria Care: MAS
ÅF: Elbesiktningsuppdrag
Vricon: Internrevision

 

Stångåstaden: Miljöutbildning
Botrygg: Miljöutbildning
Lernia: Elsäkerhetsutbildning
YH-utbildning: Kvalitet/Miljö
Nordisk Hiss: EQ-konsult
Nordic brass: Internrevision
SAAB: Internrevision
NVT: Internrevision
Stjärnkliniken: ISO-certifering

 

Allglas: ISO-certifiering
Bråbo Mekaniska: ISO-certifiering
Smart bevakning: ISO-certifiering
Rehabakademin: ISO-certifiering
Boardic: ISO-certifiering
Astacus: ISO-certifiering
Mpunkt: ISO-certifiering
Byggrosen: ISO-certifering
Svensk Certifering: Externrevision