Medarbetare

Karl Hedby

Är en lyhörd och tydlig ledare med flera genomförda förändringsprojekt i operativa verksamheter. Har lång erfarenhet som sjuksköterska och chef, även i internationella sammanhang. Har bred kompetens från processutveckling och effektivisering av vårdkedjor. Kan verka i rollen Medicinsk ansvarig sjuksköterska.

 

Kontakta Karl om du har frågor kring webbaserad utbildning eller medicinskt ledningsansvar.


Tel: 0704-20 60 12
E-post:

Ellen Friberg

Är en resultatorienterad och erfaren förändringsledare inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Är i grunden systemvetare med bred chefs- och ledningserfarenhet från flera olika branscher. 
Är bl.a. certifierad revisionsledare för ISO 9001, händelse/riskanalysledare samt reservofficer. Verkar även som externrevisor.

 

Kontakta Ellen om du har frågor kring ISO-certifiering och miljö- och kvalitetsarbete.


Tel: 0704-20 60 10
E-post:

Emma Wall 

Är kreativ och lösningsorienterad med fokus på digitalisering och verksamhetsutveckling. Har många års erfarenhet inom industribranschen med en grund som både servicetekniker och kvalitetssamordnare. Har bred kompetens av implementering av olika system, kemikaliehantering och kvalitets- och miljöarbete enligt ISO. 

 

Kontakta Emma om du har frågor kring kemikaliehantering, digitalisering eller kvalitets- och miljöarbete. 

Tel: 0704-090004
E-post:

Lars Friberg

Är projektledare och elingenjör med erfarenhet av att leda internationella tekniska projekt. Har erfarenhet av konstruktion för utvecklingsprojekt inom El- och Automation med specifika svenska samt utländska standardkrav. Elingenjör som är auktoriserad elinstallatör typ A samt Auktoriserad besiktningsingenjör utsedd av Elektriska nämnden.

 

Kontakta Lars om du har frågor kring projektledning, elkonstruktion, elbesiktningar eller elsäkerhetsarbete.

Tel: 0704-20 60 11
E-post: