Medarbetare

Karl Hedby

Är en lyhörd och tydlig ledare med flera genomförda förändringsprojekt i operativa verksamheter. Har lång erfarenhet som sjuksköterska och chef, även i internationella sammanhang. Har bred kompetens från processutveckling och effektivisering av vårdkedjor. Kan verka i rollen Medicinsk ansvarig sjuksköterska.

 

Kontakta Karl om du har frågor kring webbaserad utbildning eller medicinskt ledningsansvar.


Tel: 0704-20 60 12
E-post:

Lars Friberg

Är projektledare och elingenjör med erfarenhet av att leda internationella tekniska projekt. Har erfarenhet av konstruktion för utvecklingsprojekt inom El- och Automation med specifika svenska samt utländska standardkrav. Elingenjör som är auktoriserad elinstallatör typ A samt Auktoriserad besiktningsingenjör utsedd av Elektriska nämnden.

 

Kontakta Lars om du har frågor kring projektledning, elkonstruktion, elbesiktningar eller elsäkerhetsarbete.

Tel: 0704-20 60 11
E-post:

Ellen Friberg

Är en resultatorienterad och erfaren förändringsledare inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Är i grunden systemvetare med bred chefs- och ledningserfarenhet från flera olika branscher. 
Är bl.a. certifierad revisionsledare för ISO 9001, händelse/riskanalysledare samt reservofficer. Verkar även som externrevisor.

 

Kontakta Ellen om du har frågor kring ISO-certifiering och miljö- och kvalitetsarbete.


Tel: 0704-20 60 10
E-post: