Välkommen till VisionL Kvalitetspartner
Ledningssystem, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Arbetsmiljö
Internrevision, Projektledning, Utbildning, Enkäter,
Tester, Lagrumsefterlevnad.
 
Vi har ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 9001 och ISO 14001
samt innehar auktorisation av Elektriska nämnden.
Vi deltar även i teknisk kommitté SIS ISO 9001 som "Standard developer".
 
Vi sponsrar Aktiv Skola!
Vi sponsar Nattvandrarna!
Vi sponsrar WWF!
Vi sponsrar KRIS!

Vi erbjuder bred kompetens och lång erfarenhet inom våra olika expertområden! 

 

Vår klimatkompensation för 2022!
Vi sponsrar Aktiv Skola!
Vi sponsar Nattvandrarna!